payrollcao.com

Payroll CAO

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll CAO’s in Nederland.

U wilt misschien meer over de dienstverlening payroll en de bijbehorende payroll CAO’s in Nederland weten? Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen, geven wij u hieronder daarom allereerst beknopte informatie over de dienstverlening payroll en de Nederlandse payrollbranche met de bijbehorende payroll CAO’s in Nederland.

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer informatie over payroll en payroll CAO’s in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw geldende CAO aan! Graag informeren wij u dan namelijk verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw bedrijf, medewerkers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrolltarieven voor uw geldende CAO.

Vraag een payrollofferte voor uw CAO aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll wordt een payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw medewerkers. Dit is direct ook het grote verschil tussen payroll bij een payrollbedrijf en een loonadministratiekantoor of accountant, bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw personeel, met alle werkgeversrisico’s van dien.

Bij payroll werft en selecteert u o.a. nog wel steeds zelf uw eigen (nieuwe) medewerkers, bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw medewerkers, verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds het contact met uw medewerkers op de werkvloer (zoals u ziet verandert er dus niet veel met payroll i.r.t. uw CAO!).

Het payrollbedrijf verzorgt echter bij payroll als juridische werkgever van uw medewerkers o.a. nu de betalingen van de netto-salarissen en afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

U huurt/least dus met payroll als het ware uw eigen personeel terug, maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payroll hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt, is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar personeel (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland) naar payroll over te zetten. Laat ons u dus ook verder helpen en vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw geldende CAO bij ons aan!

Informatie over de Nederlandse payrollbranche en CAO's

In Nederland kenden we tot januari 2016 nog 4 payrollbrancheorganisaties met ieder zijn eigen payroll-CAO. Namelijk te weten de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO), Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB, later Continuflex).

Daarnaast hebben door het niet verlengen per 1-1-2012 van de VPO payroll-CAO enkele payrollbedrijven (vaak oud VPO-leden) een eigen payrollbedrijfs-CAO met de bonden afgesloten. Naast Tentoo Payrolling en Please Payroll zijn dit sinds 2012 o.a. Persoonality Payrolling, Connexie Payroll en Loonadministratie, Prokx Payroll Professionals (nu Payroll Select) en Payned Payrolling.

1. VPO

De Vereniging van Payroll Ondernemingen (VPO) bestond sinds 2006 en behartigde de belangen van de aangesloten payrollondernemingen en stond voor goed payroll werkgeverschap. Oprichters waren Van der Noordt Payrolling (Persoonality Payrolling), Connexie, Randstad (P/flex) en USG (CapitalP).

Enkele andere leden in die tijd waren AB Vakwerk Payroll, Adecco Payroll, Allroad Payroll, CapitalP, Driessen Payroll, Groenendijk Payrolling Services,Kolibrie Payrolling, LPD, Manpower Payroll Solutions, Mencius, Metrium Payroll, P-services Contracting, Payroll Select Payroll Services, POSG Payrolling,Randstad Payroll Solutions, Randstad Payroll Solutions MVL, Randstad Payroll Solutions Publiek, Randstad Payroll Solutions T&L, Repay Detachering, Servorg Payroll, Tempo-Team Payroll Services en WGI Personeelsdiensten.

Circa 70% van alle payrollmedewerkers in Nederland werden voor 2016 door een VPO-lid onder de VPO-CAO en later de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling verloond. De VPO Arbeidsvoorwaardenregeling kwam, nadat de VPO-CAO (zie bovenstaand) in 2012 niet meer werd verlengd.

De primaire arbeidsvoorwaarden (vakantiedagen, feestdagen, toeslagen, etc.) moesten vanuit de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling uit de van toepassing zijnde CAO’s door de VPO payrollondernemingen voor hun payrollklanten worden overgenomen. U was er dus van verzekerd, dat uw medewerkers op dat gebied met payroll er niet op achteruit gingen.

De VPO is echter per 1 januari 2016 onder de vlag van de ABU verder gegaan. Beide brancheorganisaties bundelden toen hun krachten om de payroll belangenbehartiging verder te versterken. De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) hield als zelfstandige brancheorganisatie op te bestaan en tijdens het Nationale Payroll Congres van 2015 werd deze overdracht een feit en sloten de laatste leden van de VPO zich bij de ABU of NBBU onder hun CAO’s aan.

2. ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de grootste belangenbehartiger in de uitzendbranche in Nederland. Naast uitzenden, bieden veel van haar leden nu nog ook payroll onder de ABU-CAO aan. Dit zal naar onze mening door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) wel gaan veranderen. Waarbij wij denken dat de payrollmarkt uit pure uitzendbureaus, uitzendbureaus met een aparte payroll entiteit en pure payrollbedrijven met een eventuele backoffice dienstverlening voor uitzendbureaus zal bestaan.

Enkele ABU-leden zijn abflexkracht payroll, About Payrolling, Accord Payroll, Allroad Payroll, Carrière Payroll, Devocare Payroll, Eu@work Payroll, Nedflex Payrolling, Nextpayroll, Olympia Payroll Services, One Payroll, Payrollmasters, Pitt Payroll, Pro Payroll, Select Payrolling, Start People Payroll Services en Tence Payroll.

Belangrijk om te weten, is dat het pensioen (vaak StiPP) voor payrollwerknemers onder de ABU-CAO anders dan bij u is geregeld. Zo lang de huidige payrollbrancheorganisatie- en eigen payrollbedrijfs-CAO’s nog van kracht zijn, is het wel handig om te weten dat de ABU-CAO algemeen verbindend is. Dit betekent dat alle partijen minimaal alles moeten volgen wat in de ABU-CAO is geregeld.

Een payrollbedrijf mag natuurlijk wel altijd meer bovenop de regelingen in de ABU-CAO regelen, maar niet minder! Er is echter wel weer een uitzondering op deze regel, namelijk als een CAO dispensatie heeft gekregen voor de ABU-CAO. Voorbeelden hiervan zijn de NBBU-CAO en eigen payrollbedrijfs-CAO’s.

3. NBBU

De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) behartigt de belangen van veel van de overige uitzendbureaus in Nederland. De aangesloten leden bieden naast uitzenden ook vaak payroll onder de NBBU-CAO aan. Ook voor deze leden geldt dat er naar onze mening door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) zaken v.w.b. het aanbieden van de payroll dienstverlening gaan veranderen.

Payrollwerknemers onder de NBBU-CAO hebben, net als bij de ABU-CAO, ook een andere pensioenregeling dan bij u.

Enkele huidige NBBU-leden zijn Blue Circle Payrolling, Cardan Payroll, Certius Payroll, Comfort Payroll, Direct Payrolling, E-Payroll, Fortium Payroll, Get Payrolling, P-Events Payrolling, Payroll het Ambacht, Payroll Professionals, P-services, Payroll Talent, Payroll Works, Payroll-Online, Payrolljobs, Q Payroll, Repay Payroll, Smart Payroll Services, Soldij Payrolling en T&E Payroll Services.

4. NVUB

Onder de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB, later Continuflex) vielen payrollbedrijven, zoals Online-People Payroll, Daxxa, Payroll-Intermediair, Parco Payrolling en HSU Payroll Services. Ook hier gold dat het goed was om te weten, dat sommige arbeidsvoorwaarden en andere regelingen, zoals o.a. pensioen, voor payrollwerknemers onder de NVUB-CAO (later de ContinuFlex-CAO) anders dan in de eigen-CAO van bedrijven waren geregeld.

De NVUB, later Continuflex, is als payrollbrancheorganisatie na 2016 in de loop der jaren doodgebloed. Leden hebben zich bij de ABU of NBBU onder hun CAO’s aangesloten.

Tenslotte door de nieuwe wetgeving zijn de brancheorganisaties ABU en NBBU steeds verder naar elkaar toegegroeid. Dit heeft er toegeleid dat er langzamerhand nauwelijks nog verschillen tussen de beide CAO’s (payroll) zijn (o.a. dezelfde fasesystematiek v.w.b. uitzenden). De ABU- en NBBU-CAO zijn daarom vanaf 30 december 2019 zelfs gelijkluidende CAO’s.

Vraag een payrollofferte voor uw CAO aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Payrollmarkt in Nederland

Payroll heeft zich sinds het begin van de jaren negentig in Nederland ten opzichte van andere landen in Europa snel ontwikkeld. Waren er eerst alleen gespecialiseerde payrollbedrijven, die zich vooral op de horecabranche richtten, en uitzendbureaus, die payroll als een bijproduct aanboden.

Werd zoals u al reeds heeft kunnen lezen in september 2006 de payrollbranchevereniging Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) opgericht en is er later ook een payroll-CAO (VPO-CAO) met de vakbonden afgesloten. Het VPO-lidmaatschap gold toentertijd als hèt kwaliteitskeurmerk binnen de payrollbranche en leden van de VPO werden jaarlijks op een correcte toepassing van de CAO, kwaliteit van hun administratieve processen, tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en degelijke bedrijfsvoering gecontroleerd.

Partijen slaagden er in 2011 echter niet in deze payroll-CAO te verlengen en door de algemeen verbindend verklaring van de ABU-CAO werd daardoor deze CAO automatisch van toepassing. Om de rechten, die payrollmedewerkers echter onder de VPO hadden opgebouwd, te behouden. Kozen de meeste leden van de VPO er vervolgens nog voor om alle positieve elementen uit de VPO-CAO voor leden en hun payrollwerknemers in een VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling vast te leggen.

Enkele VPO-leden (Persoonality Payrolling, Prokx Payroll (nu Payroll Select), Connexie Payroll en Payned Payrolling) zeiden echter, na het niet verlengen van de VPO Payroll-CAO per 1 januari 2012, hun lidmaatschap van de VPO op en sloten eigen payrollbedrijfs-CAO’s met de bonden af. De payrollbedrijven Tentoo Payrolling en Please Payroll hadden dit al eerder gedaan.

De VPO is tenslotte per 1 januari 2016 onder de vlag van de ABU verder gegaan. Beide brancheorganisaties bundelden toen hun krachten om de payroll belangenbehartiging verder te versterken.

Heden ten dage zijn er dus op de Nederlandse payrollmarkt pure payrollbedrijven en/of uitzendbureaus, die onder de brancheorganisaties ABU en/of NBBU opereren en nu nog payroll vaak naast uitzenden en/of overige personeelsdiensten (o.a. detachering, werving & selectie) aanbieden, actief en enkele payrollbedrijven met een eigen payrollbedrijfs-CAO, die vaak uitsluitend de dienstverlening payroll aanbieden. Vanaf 2020 met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zal er echter volgens ons door de allocatiefunctie in de wet een duidelijk onderscheid v.w.b. de dienstverlening payroll tussen pure payrollbedrijven, uitzendbureaus met een aparte payrolltak en pure uitzendbureaus komen.

De payrollmarkt in Nederland werd 10 jaar geleden nog op ongeveer € 750 miljoen omzet per jaar geschat (circa 8% van de totale flexmarkt). In 2019 bedroeg de totale payrollomzet in Nederland echter al meer dan 2 miljard euro en zijn er ook meer dan 200.000 mensen in Nederland via een payrollconstructie (circa 3% van de totale beroepsbevolking in Nederland) werkzaam. Ter vergelijking er zijn momenteel ook ongeveer 200.000 gedetacheerden dagelijks in Nederland aan het werk.

In Nederland zijn er daardoor circa 1.200 payrollbedrijven in het SNA-register geregistreerd (incl. nevenvestigingen zijn dit er dan in totaal circa 3.000). De grootste payrollbedrijven in Nederland, goed voor meer dan 1,5 Miljard omzet in 2019, zijn: Pay for People Group, Driessen HRM, Payroll Select, Please Payroll, WepayPeople Payroll, Repay HRM, Payper, Nextpayroll, Ziezzo Payroll, E-payroll, Conexxie Payroll, Kolibrie en Persoonality Payrolling (het vroegere Van der Noordt Payrolling, onderdeel ADG dienstengroep).

De Nederlandse payrollmarkt groeide in 2019 met circa 4% en zal qua omzet in de nabije toekomst meer dan 25% van de flexmarkt in Nederland gaan bedragen. Volgens onderzoek houdt dit ook in dat er naar schatting dan meer dan 300.000 mensen via een payroll-CAO werkzaam zullen zijn.

Vraag een payrollofferte voor uw CAO aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is payroll in Nederland interessant?

In feite is het werken, i.v.m. kortlopende projecten of lange termijntrajecten, met payroll voor iedere organisatie in Nederland, die met personeel werkt, interessant. Dit doordat u met payroll beperkte werkgeversrisico’s heeft en met payroll financiële voordelen, door efficiënter in te kopen, kunt behalen.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou u dat geven!

Vraag een payrollofferte voor uw CAO aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Wat kost payroll via een payroll CAO?

Niets meer of minder dan onder uw eigen CAO! Maar wat kost uw medewerker onder uw geldende CAO u eigenlijk precies per uur?

Payrolltarieven bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer u in Nederland personeel in dienst heeft (nettoloon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, premies verzekeringen, pensioenen, reserveringen, arbodienst etc).

Het grote verschil met uw eigen payrolltarief (c.q. personeelskosten) is dat afdrachten aan allerlei instanties in Nederland door u op verschillende momenten dienen te worden betaald. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer weet wat een medewerker onder uw eigen geldende CAO u exact per uur kost.

Omdat wij met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur voor iedere CAO werken, heeft u op voorhand deze onduidelijkheid met payroll bij ons niet meer. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever in Nederland om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met payroll via een payroll-CAO sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u voor hen i.p.v. de uitzend-CAO van een payroll-CAO gebruikmaakt, soms wel tot enkele euro’s per uur oplopen.

Over payroll cao

Wij van payroll cao kunnen elke mkb-ondernemer en/of werkgever in Nederland onder welke CAO dan ook een passende payrollconstructie tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgespek of payrollofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll-CAO’s en andere zaken die voor u, uw bedrijf en personeel van belang zijn.

Vraag een gratis payrollofferte voor uw CAO aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven en payroll-CAO's in Nederland

Naast ons vallen de volgende payrollbedrijven ook onder bovenstaande payroll CAO’s of hebben hun eigen bedrijfs-CAO en passen deze CAO’s bij de verloning van hun 10.000en payrollmedewerkers in Nederland toe.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende payroll voordelen uit payroll-CAO's voor veel ondernemers en werkgevers in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en salarisadministratie van uw bedrijf met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen betekent dit dat u zelfs met payroll goedkoper uit bent dan wanneer u uw personeel zelf in dienst en onder uw eigen CAO zou verlonen. U bespaart namelijk bij payroll als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met payroll binnen uw bedrijf veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau in en voor uw bedrijf samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt, u soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert , behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

U weet als voordeel met payroll vooraf wat uw personele kosten zullen zijn bij een payrollbedrijf, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Dit betekent dat u als voordeel met payroll te allen tijde 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll heeft. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll.

Minder administratie met payroll

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. Dit betekent dat u als voordeel bij payroll uw arbodienst en ziekengeldverzekering kunt opzeggen en u daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken heeft. U heeft immers bij payroll geen personeel meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling van payroll uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig vanuit haar payroll-CAO verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij payroll namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payroll meer bent, heeft dit als voordeel dat u ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige CAO-kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en een collectieve zorgverzekering voor uw personeel ook geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen, wilt u misschien nog meer over wat payroll en een payroll-CAO voor u, uw medewerkers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw geldende CAO bij ons aan!