payrollcao.com

Payroll CAO

Welkom op de website met informatie over het ontstaan en huidige situatie van de payroll CAO in Nederland.

U wilt dus meer over de dienstverlening payroll en de bijbehorende payroll Cao’s in Nederland weten? Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen. Geven wij u hieronder daarom allereerst beknopte informatie over de dienstverlening payroll en de Nederlandse payrollbranche met de bijbehorende payroll Cao’s. Daarnaast zullen we ook stilstaan bij de invloed van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 op de payroll Cao’s in Nederland.

Meer payroll informatie

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen. Of wilt u meer informatie over payroll in relatie tot de voor u geldende CAO van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte voor uw CAO aan! Graag informeren wij u dan namelijk verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor uzelf, uw bedrijf, werknemers, branche en/of sector en de bijbehorende payrolltarieven voor uw geldende CAO.

Vraag een payrollofferte voor uw geldende CAO aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll wordt een payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw werknemers. Dit is direct ook het grote verschil tussen payroll en een administratiekantoor of accountant in Nederland. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw werknemers, met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van dien.

Wat doet u nog zelf bij payroll?

Bij payroll werft en selecteert u o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) werknemers. Bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw werknemers. Verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds het contact vanuit de Arbowetgeving met uw werknemers op de werkvloer. Zoals u ziet verandert er dus niet veel met payroll in relatie tot uw CAO!

Het payrollbedrijf verzorgt echter bij payroll als juridische werkgever van uw werknemers o.a. nu de betalingen van de nettosalarissen, afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

Waarom van payroll gebruikmaken?

U huurt/least dus met payroll als het ware uw eigen werknemers terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payroll hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten de belangrijkste reden om zijn/haar werknemers naar payroll over te zetten. Er zijn daardoor momenteel meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland dagelijks werkzaam.

Laat ons u dus ook verder helpen. En vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of payrollofferte voor uw geldende CAO bij ons aan!

Vraag een payrollofferte voor uw geldende CAO aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Geschiedenis payrollmarkt en CAO

Payroll heeft zich sinds het begin van de jaren negentig in Nederland ten opzichte van andere landen in Europa snel ontwikkeld. Waren er eerst alleen gespecialiseerde payrollbedrijven (b.v. van der Noordt Payrolling), die zich vooral op de horecabranche richtten. En uitzendbureaus die payroll als een bijproduct aanboden. Tegenwoordig zijn er circa 200.000 payrollwerknemers aan het werk en bedraagt de payrollmarkt in Nederland meer dan 2 miljard euro.

Oprichting VPO en payroll-CAO

In september 2006 werd de branchevereniging Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) opgericht en even later ook een payroll-CAO (VPO-CAO) met de vakbonden afgesloten. Door deze beide gebeurtenissen werd de payrollbranche in Nederland in 1 keer een stuk volwassener.

Oprichters van de VPO in die tijd waren: Van der Noordt Payrolling (huidige Persoonality Payrolling, nu onderdeel Timing), Connexie, Randstad (toenmalige P/flex) en USG (toenmalige CapitalP).

Enkele latere VPO-leden waren: AB Vakwerk Payroll, Adecco Payroll, Allroad Payroll, CapitalP, Driessen Payroll, Groenendijk Payrolling Services, Kolibrie Payrolling, LPD B.V., Manpower Payroll Solutions. Mencius Payroll, Metrium Payroll, POSG Payrolling, P-services Contracting, Payroll Select Payroll Services, Randstad Payroll Solutions, Repay Detachering, Servorg Payroll, Tempo-Team Payroll Services en Tempo-Team Payrolling.

Om u een beeld te geven hoe groot de VPO op de payrollmarkt in Nederland toentertijd was. In de hoogtijdagen van de VPO stond circa 75%-80% van alle payrollwerknemers in Nederland bij een VPO-lid onder de VPO-CAO op de payroll!!

VPO-lidmaatschap kwaliteitskeurmerk

Het VPO-lidmaatschap gold in die tijd ook als hèt kwaliteitskeurmerk binnen de payrollbranche. Leden van de VPO werden hiervoor jaarlijks op een correcte toepassing van de CAO, kwaliteit van hun administratieve processen, tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en degelijke bedrijfsvoering gecontroleerd.

Daarnaast was de collectieve gedachte van de VPO-leden onderling. Dat aangesloten leden wel met elkaar zouden concurreren. Maar echter niet op arbeidsvoorwaarden van payrollwerknemers. Zij behielden of kregen daarom bij payroll zoveel mogelijk dezelfde rechten en arbeidsvoorwaarden vanuit hun CAO, als werknemers die (nog) bij de werkgever en/of ondernemer in dienst waren.

Hierdoor diende de inlenersbeloning voor payrollwerknemers uit hun CAO zoveel mogelijk te worden toegepast. Dus naast dezelfde lonen ook dezelfde regelingen voor vakantiedagen, vakantietoeslag, toeslagen, ziekte, bijzonder verlofregelingen, etc., een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket (o.a. diverse verzekeringen) en een degelijk pensioen.

Kortom “goed werkgeverschap” en “de werknemer mocht er bij payroll niet op achteruit gaan!”

Splitsing Nederlandse payrollmarkt

Deze punten zouden echter later voor een splitsing in de payrollmarkt in Nederland zorgen. Aan de ene kant waren/bleven er payrollbedrijven. Die zich vooral op het ontzorgen van een ondernemer of werkgever, aangaande administratieve rompslomp en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s bleven richten. En er altijd voor zorgden dat payrollwerknemers bij hen er niet op achteruit zouden gaan.

Aan de andere kant kwamen er steeds meer payrollbedrijven (vaak uitzendondernemingen). Die payroll voornamelijk als goedkope uitzendvariant met dezelfde flexibiliteit als uitzenden onder een uitzend-CAO in de markt gingen zetten.

De inlenersbeloning werd daarbij door deze laatst genoemde payrollbedrijven maar op een beperkt aantal elementen toegepast. Payrollwerknemers kregen bij hen geen degelijk pensioen. Maar begonnen als het even kon in de Basisregeling (met wachttijd) in plaats van de Plusregeling van de StIPP pensioen op te bouwen.

Hierdoor zijn dus veel werknemers benadeeld en hebben zij door de overstap naar payroll toentertijd ook nog een pensioengat opgelopen!

Door het onderlinge verschil in inzicht over payroll en de druk van de vakbonden en politiek in Nederland slaagden partijen er in 2011 niet in de payroll-CAO te verlengen. Vervolgens zorgden enkele grote uitzendondernemingen (vaak ABU-leden) er wel voor dat de ABU-CAO voor payroll als algemeen verbindend werd verklaard. Hierdoor werd deze CAO automatisch voor bijna alle payrollbedrijven van toepassing.

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling

Om de rechten, die payrollwerknemers nog onder de VPO-CAO hadden opgebouwd toch nog te behouden. Kozen sommige leden van de VPO in die tijd er nog wel voor. Om alle positieve elementen uit de VPO-CAO voor hun payrollwerknemers in een VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling vast te leggen en blijven toepassen.

Echter het leed was al geschiet en de ontstaansgedachte van de VPO raakte steeds verder op de achtergrond. “Goed werkgeverschap voor alle payrollwerknemers in Nederland en niet concurreren op arbeidsvoorwaarden!”

Eigen payrollbedrijfs-Cao’s

Enkele VPO-leden, zoals Persoonality Payrolling (voormalig van der Noordt Payrolling, nu Timing), Prokx Payroll (nu Payroll Select), Connexie Payroll en Payned Payrolling bleven hierop echter niet wachten. Zij zeiden na het niet verlengen van de VPO Payroll-CAO per 1 januari 2012 hun lidmaatschap op en sloten hun eigen payrollbedrijfs-Cao’s met de bonden af. De payrollbedrijven Tentoo Payrolling en Please Payroll hadden dit al reeds eerder gedaan.

Einde VPO

De VPO is tenslotte na 10 jaar op 1 januari 2016 onder de vlag van de ABU verder gegaan. De gezamenlijke boodschap in die tijd was. Dat beide brancheorganisaties hun krachten gingen bundelen om de payroll belangenbehartiging verder te versterken.

De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) hield hierdoor dus als zelfstandige payroll brancheorganisatie op te bestaan. Tijdens het laatste Nationale Payroll Congres in 2015 werd de overdracht van de VPO een feit en sloten de laatste leden van de VPO zich bij de ABU of NBBU aan.

Payrollmarkt en de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Doordat de laatste jaren (na het einde van de VPO) tot 1 januari 2020 uitzendbureaus en payrollbedrijven beide payroll aanboden en uitzenden en payroll in juridische zin gelijk waren. Beide vielen namelijk onder de wettelijke definitie van een ‘uitzendovereenkomst’.

Zagen veel mensen, ondernemers, werkgevers, politici en vakbondslieden de echte verschillen tussen payroll en uitzenden en goed en slecht werkgeverschap door/bij payrollbedrijven niet meer.

Toch waren deze er nog wel degelijk. Echter de aangebrachte schade aan de mooie dienstverlening payroll was in de loop der jaren zo groot geworden. Dat de term “payroll” voor menig politicus en vakbondsman of -vrouw voor al het slechte op de Nederlandse arbeidsmarkt stond.

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 heeft de politiek daarom alles voor de payrollmarkt in Nederland (volgens ons ten goede) veranderd. De bijzondere uitzendregels (flexibele regels) zijn daardoor o.a. alleen nog maar bedoeld voor partijen, lees uitzendbureaus, die een ‘allocatiefunctie’ (actief vraag en aanbod bij elkaar brengen) hebben.

Bij payroll is hier dus geen sprake van en ook nooit geweest. Payroll is namelijk ontstaan uit de gedachte om ondernemers en/of werkgevers te ontzorgen. Daarom mag sinds 1 januari 2020 de flexibiliteit van het uitzenden (verkooptrucje) dan ook niet meer bij payroll worden toegepast .

Payrollwerknemers hebben sinds de invoering van de WAB dus niet gedeeltelijk. Maar volledig recht op dezelfde rechtsposities, pensioenregeling en arbeidsvoorwaarden uit hun CAO, als werknemers die nog bij een werkgever of ondernemer in dienst zijn (VPO in 2006?).

Vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hadden de ABU-, NBBU- en eigen payrollbedrijfs-Cao’s ook geen toegevoegde waarde meer voor payroll. Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten sinds 1 januari 2020 niet meer onder deze Cao’s vallen (er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor al lopende overeenkomsten).

Huidige payrollmarkt

Waar dus de laatste jaren de Nederlandse payrollmarkt uit payrollbedrijven, uitzendbureaus en enkele payrollbedrijven met een eigen payrollbedrijfs-CAO bestond. Waarbij de uitzendbureaus payroll, onder de ABU en/of NBBU-CAO, vaak naast uitzenden en/of overige personeelsdiensten (o.a. detachering, werving & selectie) aanboden.

Is er na 2020 met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de allocatiefunctie in deze wet. Een duidelijk onderscheid tussen echte payrollbedrijven, uitzendbureaus met nog wel een aparte payroll B.V. of entiteit en uitzendbureaus ontstaan.

Omvang payrollmarkt in Nederland

De payrollmarkt in Nederland werd in 2010 nog op ongeveer € 750 miljoen omzet per jaar geschat (circa 8% van de totale flexmarkt). Begin 2021 bedraagt de totale payroll omzet in Nederland echter al meer dan 2 miljard euro.

Dagelijks zijn er meer dan 200.000 mensen in Nederland via een payrollconstructie (circa 3% van de totale beroepsbevolking in Nederland) werkzaam. Ter vergelijking, er zijn momenteel ook ongeveer 200.000 gedetacheerden dagelijks in Nederland aan het werk.

De grootste payrollbedrijven, goed voor meer dan 1,7 miljard euro omzet in 2020, in Nederland zijn o.a.: Pay for People Group, Brisker Group, Driessen HRM, Payroll Select, Please Payroll, WepayPeople Payroll, Repay HRM, Payper, Nextpayroll, Ziezzo Payroll, E-payroll, Conexxie Payroll, Kolibrie en Persoonality Payrolling (het vroegere Van der Noordt Payrolling, onderdeel ADG dienstengroep).

Tot slot, zijn er in Nederland momenteel circa 1.200 payrollbedrijven in het SNA-register geregistreerd (incl. nevenvestigingen zijn dit er dan in totaal circa 3.000).

Ondanks alle bezwaren vanuit politiek Den Haag over payroll en de komst van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020. Blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse payrollmarkt zal blijven groeien en dat zij qua omzet in de nabije toekomst meer dan 25% van de flexmarkt in Nederland zal gaan bedragen. Volgens hetzelfde onderzoek houdt dit in dat er naar schatting meer dan 300.000 mensen via payroll in de toekomst werkzaam zullen zijn.

Kortom, payroll heeft nog steeds de toekomst in Nederland!!

Vraag een payrollofferte voor uw geldende CAO aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

De Nederlandse payrollbranche

In Nederland kenden we tot januari 2016 nog 4 payroll brancheorganisaties. Met ieder dus zijn eigen payroll-CAO. Namelijk de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO), Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB, later Continuflex).

Daarnaast hadden, zoals u ook eerder heeft kunnen lezen, door het niet verlengen per 1 januari 2012 van de VPO payroll-CAO. Enkele payrollbedrijven (vaak oud VPO-leden) een eigen payrollbedrijfs-CAO met de bonden afgesloten. Naast Tentoo Payrolling en Please Payroll waren dit toen o.a. Persoonality Payrolling (vroeger van der Noordt Payrolling, nu onderdeel Timing), Connexie Payroll en Loonadministratie, Prokx Payroll Professionals (nu onderdeel Payroll Select) en Payned Payrolling.

1. VPO payroll brancheorganisatie

De Vereniging van Payroll Ondernemingen is dus in 2006 opgericht. De VPO behartigde zoal u heeft kunne lezen de belangen van de aangesloten payrollondernemingen en stond voor “goed werkgeverschap”. Waarbij een werknemer er bij payroll dus in principe nooit op achteruit mocht gaan!

De oprichters van de VPO payroll brancheorganisatie waren toentertijd van der Noordt Payrolling (nu Persoonality Payrolling), Connexie Payroll en Loonadministratie, Randstad (toen P/flex) en USG (toen CapitalP).

Enkele latere leden waren: AB Vakwerk Payroll, Adecco Payroll, Allroad Payroll, CapitalP, Driessen Payroll, Groenendijk Payrolling Services, Kolibrie Payrolling. LPD, Manpower Payroll Solutions, Mencius, Metrium Payroll, P-services Contracting, Payroll Select Payroll Services, POSG Payrolling, Randstad Payroll Solutions, Randstad Payroll Solutions MVL. Randstad Payroll Solutions Publiek, Randstad Payroll Solutions T&L, Repay Detachering, Servorg Payroll, Tempo-Team Payroll Services en WGI Personeelsdiensten.

Circa 75% van alle payrollwerknemers in Nederland stonden dus voor 2016 bij een VPO-lid onder de VPO-CAO en later de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling op de payroll. De VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling kwam, nadat de VPO-CAO
(zie bovenstaand) in 2012 niet meer werd verlengd.

Zoveel mogelijk primaire arbeidsvoorwaarden (vakantiedagen, feestdagen, toeslagen, etc.) moesten uit de van toepassing zijnde Cao’s (b.v. horeca-CAO, ect.) door de VPO payrollondernemingen worden overgenomen.

U was er dus van verzekerd. Dat uw werknemers op dat gebied met payroll bij VPO-leden onder de payroll-CAO er niet op achteruit gingen.

De VPO payroll brancheorganisatie is zoals u ook heeft kunnen lezen per 1 januari 2016 onder de vlag van de ABU verder gegaan. Beide brancheorganisaties bundelden toen namelijk hun krachten om de payroll belangenbehartiging verder te versterken. De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) hield daardoor als zelfstandige payroll brancheorganisatie op te bestaan.

Tijdens het laatste Nationale Payroll Congres in 2015 werd deze overdracht dus een feit en sloten de laatste leden van de VPO zich bij de ABU of NBBU aan.

2. ABU payroll brancheorganisatie

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de grootste belangenbehartiger in de uitzendbranche in Nederland. Naast uitzenden, bieden veel van haar leden ook payroll aan. Voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) gebeurde dit dus onder de ABU-CAO.

Maar zoals u ook al eerder heeft kunnen lezen. Heeft de ABU-CAO vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) omtrent payroll geen toegevoegde waarde voor payroll meer. Daarom heeft de ABU besloten dat payrollovereenkomsten vanaf 1 januari 2020 niet meer onder de ABU-CAO vallen.

ABU payroll brancheorganisatie en pensioen

Naast alle elementen van de inlenersbeloningsregeling en gelijke ontslagregels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het nu dus ook wettelijk bij payroll geregeld. Dat iedere payrollwerknemer in Nederland per 1 januari 2021 bij payroll vanaf dag 1 recht op een ‘adequaat’ pensioen (14,5% werkgeverpremie) heeft.

Het StiPP-pensioen was hierdoor niet meer toereikend (geen 14,5% werkgeverpremie). En is dus per 1 januari 2021 als payrollpensioen komen te vervallen. Bij uitzenden onder de ABU-CAO wordt nog wel steeds van het StiPP-pensioen gebruikgemaakt.

Het uitgangspunt vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bij pensioen is dat het payrollbedrijf de pensioenregeling van de inlener (lees u) volgt. Kan dit om wat voor reden niet.
Dan is een adequate pensioenregeling (14,5% werkgeverspensioenpremie) de oplossing.

Soms is een aansluiting bij een Bpf zelfs verplicht (verplichtstelling). Vakkrachten (payrollwerknemers) binnen de bouw moeten bijvoorbeeld verplicht bij het pensioenfonds voor de bouw (Bpf Bouw) worden aangemeld.

Brand New Day is een voorbeeld van een pensioenaanbieder in Nederland. Die een adequaat WAB-proofed payrollpensioenregeling voor payrollbedrijven en hun payrollmedewerkers heeft ontwikkeld en aanbiedt.

ABU-payrollbedrijven in Nederland

Enkele huidige ABU-payrollbedrijven, c.q. leden, zijn: abflexkracht payroll, About Payrolling, Accord Payroll, Allroad Payroll, Carrière Payroll, Devocare Payroll, Eu@work Payroll. Nedflex Payrolling, Nextpayroll, Olympia Payroll Services, One Payroll, Payrollmasters, Pitt Payroll, Pro Payroll, Select Payrolling. Start People Payroll Services en Tence Payroll.

3. NBBU payroll brancheorganisatie

De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) behartigt de belangen van veel van de overige niet-ABU uitzendbureaus en payrollbedrijven in Nederland.

Voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) boden de aangesloten payrollbedrijven payroll onder de NBBU-CAO aan. Maar zoals u al eerder heeft kunnen lezen. Heeft de NBBU-CAO vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) omtrent payroll echter geen toegevoegde waarde voor payroll meer. Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten vanaf 1 januari 2020 ook niet meer onder de NBBU-CAO vallen.

De regels voor een adequaat payrollpensioen per 1 januari 2021 gelden ook voor de payrollwerknemers van NBBU-payrollbedrijven.

NBBU-payrollbedrijven in Nederland

Enkele huidige NBBU-payrollbedrijven, c.q. leden, zijn: Blue Circle Payrolling, Cardan Payroll, Certius Payroll, Comfort Payroll, Direct Payrolling, E-Payroll, Fortium Payroll. Get Payrolling, P-Events Payrolling, Payroll het Ambacht, Payroll Professionals, P-services, Payroll Talent, Payroll Works. Payroll-Online, Payrolljobs, Q Payroll, Repay Payroll, Smart Payroll Services, Soldij Payrolling en T&E Payroll Services.

4. NVUB brancheorganisatie

Onder de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB, later Continuflex) vielen maar een paar payrollbedrijven. Zoals Online-People Payroll, Daxxa, Payroll-Intermediair, Parco Payrolling en HSU Payroll Services.

Ook hier gold dat het goed was om te weten. Dat sommige arbeidsvoorwaarden en andere regelingen, o.a. pensioen,
voor payrollwerknemers onder de NVUB-CAO (later de ContinuFlex-CAO) anders dan in uw eigen-CAO waren geregeld.

De NVUB, later Continuflex, is als payroll brancheorganisatie na 2016 in de loop der jaren doodgebloed. Leden hebben zich bij de ABU of NBBU aangesloten.

Tenslotte door de nieuwe wetgeving zijn de brancheorganisaties ABU en NBBU in de loop der jaren steeds verder naar elkaar toegegroeid. Dit heeft er voor gezorgd. Dat er langzamerhand nauwelijks nog verschillen tussen de beide CAO’s zijn (o.a. dezelfde fasesystematiek). De ABU- en NBBU-CAO zijn daarom vanaf 30 december 2019 zelfs gelijkluidende CAO’s.

Vraag een payrollofferte voor uw geldende CAO aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is payroll in Nederland interessant?

In feite is het werken met payroll voor zowel kortlopende als lange termijn projecten voor iedere organisatie, die met werknemers in Nederland werkt interessant. Dit komt doordat u met payroll efficiënter inkoopt, risico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Kostenbesparing met payroll

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll niet meer over CAO-wijzigingen, wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken in Nederland hoeft te bekommeren. Geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst met payroll krijgt. Geen kosten van pensioenfondsen, personeelsverzekeringen en arbodienst heeft. En tot slot geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een geld en kostenbesparing zouden u dat opleveren!

Wat kost payroll voor mijn CAO?

Niets meer of minder dan nu! Maar wat kost uw werknemer onder de voor u geldende CAO u eigenlijk exact per uur?

Payrolltarieven bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd. Die u zelf ook heeft wanneer u in Nederland werknemers onder uw CAO in dienst heeft.
O.a. netto loon, een deel UWV, afdrachten belastingdienst, premies verzekeringen, RIE, arbodienst, pensioenen, reserveringen etc.

De grootste verschillen met uw eigen personeelskosten onder uw CAO zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald. En u niet vooraf uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een werknemer onder uw CAO u exact per uur kost. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Vaste all-in payrolltarieven

Omdat wij met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur voor iedere CAO werken. Heeft u op voorhand deze onduidelijkheid met onze payroll dienstverlening niet meer.

Werkt u tenslotte met een uitzendbureau en/of gedetacheerden vanuit de uitzend-CAO binnen uw bedrijf. Dan bent u met onze payroll dienstverlening binnen uw HR beleid sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierdoor kunnen de tariefverschillen tot wel enkele euro’s per uur oplopen. Indien u zelf uw werknemers werft en selecteert.

Over Payroll CAO

Wij van ‘Payroll CAO’ kunnen met onze op maatgemaakte payroll dienstverlening elke ondernemer en/of werkgever in Nederland
(maar ook België en/of Duitsland) in welke CAO dan ook een passende payrollconstructie tegen een scherp payrolltarief aanbieden.

Vraag daarom nu direct een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of payrollofferte voor uw CAO op maat bij ons aan. U ontvang deze payrollofferte boordevol informatie over onze payroll dienstverlening en uw CAO dan binnen 24 uur van ons!

Vraag een payrollofferte voor uw geldende CAO aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in Nederland

Naast wij van Payroll CAO vallen de volgende payrollbedrijven sinds de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ook niet meer onder 1 van de vroegere payroll Cao’s. Ondanks dit feit hebben zij gezamenlijk nog steeds enkele 10.000en werknemers bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen in Nederland op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Voordelen van payroll

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en werkgevers in Nederland doorslaggevend om voor hun CAO van payroll gebruik te maken.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij van 'Payroll CAO' uw personeels- en salarisadministratie van uw bedrijf voor scherpe payrolltarieven in Nederland (maar ook in België en/of Duitsland) doen. In veel gevallen betekent dit dat u zelfs met onze payroll dienstverlening goedkoper uit bent dan wanneer u uw werknemers onder uw eigen CAO zelf in dienst zou hebben. U bespaart namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met onze payroll dienstverlening veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau onder de uitzend-CAO samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u bij onze payroll dienstverlening voor uw werknemers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat wij slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie fungeren. U blijft bij onze payroll dienstverlening namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren vanuit uw CAO. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel bij onze payroll dienstverlening verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen bijvoorbeeld over hun CAO op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk bij payroll

U weet bij onze payroll dienstverlening vooraf wat uw personele kosten zullen zijn. Zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw werknemers en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid vanuit uw CAO zijn namelijk voor rekening van ons.

Minder administratie bij payroll

Kosten, facturen en/of aangiften van instanties, zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer. U kunt dus bij onze payroll dienstverlening uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen. En u heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten en kosten vanuit uw CAO te maken. U heeft immers bij onze payroll dienstverlening als voordeel geen werknemers meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's bij payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven werknemers werken dus exclusief voor u, maar staan bij onze payroll dienstverlening op de loonlijst (= vertaling van payroll uit het Engels) bij ons. Dit betekent dat wij bij onze payroll dienstverlening hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw werknemers worden. U heeft bij gebruik van onze payroll dienstverlening namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte bij payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) werknemers bij onze payroll dienstverlening meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw werknemers ook te maken hebben. Door de aanwezige CAO-kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant kost iedere minuut u vaak geld! Daarnaast wordt bij onze payroll dienstverlening o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw werknemers geregeld. U ziet aan uw werknemers wordt door ons van 'Payroll CAO' ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer informatie over wat onze payroll dienstverleningsvariant binnen uw CAO voor u verder kan betekenen ontvangen? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of payrollofferte voor uw CAO op maat bij ons aan!